Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dưới tải trọng nén của kết cấu tường bê tông đất Tải xuống Tải xuống PDF