Quay trở lại chi tiết bài báo Dòng chảy Stokes trên bề mặt gồ ghề có chiều dài trượt cục bộ biến thiên theo hàm số Cosine Tải xuống Tải xuống PDF