Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình hóa kết cấu bằng phương pháp mặt đáp ứng-một nghiên cứu áp dụng cho công trình ngầm Tải xuống Tải xuống PDF