Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của độ rỗng tới cường độ bê tông độ rỗng cao Tải xuống Tải xuống PDF