Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích đặc trưng dòng chảy trong khe nứt của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử biên Tải xuống Tải xuống PDF