Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF