Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng dụng mô hình “nứt theo tổng biến dạng” phân tích ứng xử phi tuyến của bản bê tông cốt thép chịu lực nén xiên Tải xuống Tải xuống PDF