Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ứng xử ống tròn có gân dọc chịu nén dọc trục Tải xuống Tải xuống PDF