Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún Tải xuống Tải xuống PDF