Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng dụng công nghệ giảm áp suất tức thì trong sản xuất bột thực phẩm Tải xuống Tải xuống PDF