Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu một số đặc tính cơ học của bê tông đầm lăn sử dụng cốt liệu lớn tái chế từ bê tông phế thải Tải xuống Tải xuống PDF