Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng khi vận hành thiết bị cơ khí tới rung động đất nền Tải xuống Tải xuống PDF