Quay trở lại chi tiết bài báo Tác động của chất lượng dịch vụ xe buýt đến sự hài lòng của hành khách ở Việt Nam – mô hình phương trình cấu trúc nhỏ nhất từng phần Tải xuống Tải xuống PDF