Quay trở lại chi tiết bài báo Kết hợp mô hình YOLOV4-TINY và LSTM để nâng cao độ chính xác của hệ thống cảnh báo người có hành vi hút thuốc lá nơi công cộng Tải xuống Tải xuống PDF