Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm lựa chọn chất dính bám phù hợp giữa lớp phủ bê tông nhựa trên lớp bê tông xi măng mặt cầu Tải xuống Tải xuống PDF