Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc tính cháy hcci trên động cơ diesel 1 xi lanh - BD178F(E) khi thay đổi tỷ số nén bằng phần mềm AVL BOOST Tải xuống Tải xuống PDF