Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng kéo màng vật liệu hai chiều đa nguyên tử cấu trúc nếp gấp Tải xuống Tải xuống PDF