Quay trở lại chi tiết bài báo Tính toán ổn định của tấm nano chiều dày biến đổi có vết nứt và có xét đến ảnh hưởng của hiệu ứng flexo Tải xuống Tải xuống PDF