Quay trở lại chi tiết bài báo Longitudinal strain analysis in asphalt pavement under full-scale moving loads Tải xuống Tải xuống PDF