Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng mẫu đến sức kháng nứt của bê tông asphalt tái chế nguội Tải xuống Tải xuống PDF