Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu phương pháp xác định đường cong chuyển tiếp tối ưu khi cải tạo, nâng cấp đoạn cong tuyến đường sắt Tải xuống Tải xuống PDF