Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đánh giá quy trình và chất lượng thi công thí điểm mặt đường bê tông geopolyme tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF