Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 Tải xuống Tải xuống PDF