Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá độ không đảm bảo đo trong phép đo độ trụ chi tiết tròn xoay bằng phương pháp quét laser Tải xuống Tải xuống PDF