Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo dự báo mô đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường Tải xuống Tải xuống PDF