1.
Nguyễn Xuân L, Lê Bá A, Vũ Bá T, Nguyễn Duy T, Nguyễn Ngọc L. Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa . vn [Internet]. 1628960400 [cited 27tháng 112022];72(6):738-52. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/978