1.
Nguyễn Đức D, Nguyễn Duy T, Thái Khắc C. Nghiên cứu các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . vn [Internet]. 1628960400 [cited 2tháng 102023];72(6):687-01. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/968