1.
Nguyễn Đức D, Nguyễn Duy T, Thái Khắc C. Nghiên cứu các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . vn [Internet]. 1628960400 [cited 27tháng 112022];72(6):687-01. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/968