1.
Trần Quốc Đạt, Nguyễn Thanh M, Trọng Kiến D. Đánh giá vai trò của phụ gia polyme trong việc gia cố đất bằng xi măng để nâng cao sức chịu tải nền đường sắt. vn [Internet]. 1623690000 [cited 5tháng 122022];72(5):660-71. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/955