1.
Nguyễn Sỹ Anh T. Biến đổi Fourier hàm suy rộng và nghiệm của phương trình đạo hàm riêng. vn [Internet]. 1623690000 [cited 27tháng 112022];72(5):646-59. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/954