1.
Đặng Minh T, Trần Danh H. Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội . vn [Internet]. 1623690000 [cited 1tháng 122022];72(5):580-9. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/949