1.
Vũ Văn H, Đỗ Đức T. Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. vn [Internet]. 1623690000 [cited 26tháng 112022];72(5):565-79. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/948