1.
Trần Văn K, An Thị Hoài Thu A, Đặng Việt P. Phương pháp tối ưu vị trí và dung lượng bộ nghịch lưu trong hệ thống cung cấp điện kéo đường sắt đô thị. vn [Internet]. 1623690000 [cited 29tháng 112022];72(5):536-51. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/946