1.
Vũ Văn N, Phạm Văn K. Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng. vn [Internet]. 1623690000 [cited 10tháng 122023];72(5):525-3. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/945