1.
Đặng Việt Đức. Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực . vn [Internet]. 9tháng 129600 [cited 9tháng 122022];72(3):356-68. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/823