1.
Nguyễn Hồng P, Chu Quang C. Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao. vn [Internet]. 5tháng 129600 [cited 5tháng 122022];72(3):277-90. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/817