1.
Bùi Thị Thanh H, Phạm Khánh H, Hà Duy D, Vũ Thị X. Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NdFeB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm. vn [Internet]. 1613322000 [cited 29tháng 112022];72(2):204-1. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/789