1.
Hà Thanh T, Nguyễn Minh H. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại hà nội - sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019. vn [Internet]. 1613322000 [cited 27tháng 112022];72(2):180-92. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/787