1.
Vũ Văn T. Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô. vn [Internet]. 1609088400 [cited 5tháng 122022];71(9):1061-72. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/711