1.
Nguyễn Thùy A, Lý Hải B. Dự đoán sức kháng cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP không có cốt thép đai sử dụng mạng thần kinh nhân tạo. vn [Internet]. 1609088400 [cited 5tháng 122022];71(9):1047-60. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/710