1.
Hoàng Nam B, Lê Thị Việt H. Ứng dụng mạng sai số lan truyền ngược dự báo dòng chảy kiệt trên sông Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế. vn [Internet]. 1603818000 [cited 29tháng 112022];71(8):1000-15. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/667