1.
Trịnh Đức Q, Đặng Việt P. Mô hình hóa và nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng chỉnh lưu 24-xung lên sóng hài điện áp lưới trên phần mềm Matlab. vn [Internet]. 1598547600 [cited 2tháng 122022];71(6):701-1. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/591