1.
Hoàng Hương G, Nguyễn Thị Vân H. Đánh giá hoạt động của sàn giao dịch vận tải Việt Nam trên quan điểm doanh nghiệp. vn [Internet]. 1598547600 [cited 1tháng 122022];71(6):690-0. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/586