1.
Nguyễn Đình H, Trần Anh T. Xác định tính chất đàn hồi có hiệu của composite gia cường cốt sợi hình trụ phân bố tuần hoàn theo một phương. vn [Internet]. 1593277200 [cited 9tháng 122022];71(5):615-2. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/577