1.
Nguyễn Tấn K, Nguyễn Thanh S. Tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát xỉ lò cao và khả năng ứng dụng trong công trình biển. vn [Internet]. 1593277200 [cited 29tháng 112022];71(5):568-82. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/573