1.
Ngô Đăng Q, Nguyễn Huy C, Nguyễn Duy T. Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt các bon . vn [Internet]. 1593277200 [cited 2tháng 102023];71(5):486-99. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/567