1.
Đào Văn Đông, Lư Thị Y, Nguyễn Ngọc L. Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính của công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm . vn [Internet]. 1593277200 [cited 29tháng 112022];71(5):472-85. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/566