1.
Nguyễn Văn N, Đỗ Việt D. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E . vn [Internet]. 1587661200 [cited 2tháng 122022];71(3):295-04. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/500