1.
Lê Minh T, Mai Thị Thu H. Xây dựng hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng thông qua mạng cảm biến không dây và IOT. vn [Internet]. 1587661200 [cited 2tháng 102023];71(3):274-8. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/498