1.
Đào Thanh T. Tự động cảnh báo vượt quá vạch an toàn tại ga Metro Hà Nội sử dụng thảm điện tử mềm. vn [Internet]. 1587661200 [cited 10tháng 122023];71(3):263-7. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/497