1.
Hoàng Thị ThanhN, Nguyễn Quang T. Đo đạc và phân tích chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri của mặt đường bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. vn [Internet]. 1576429200 [cited 6tháng 122022];70(4):352-63. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/485